מורפולוגיה

לפניכם חוברת שחיברתי במסגרת הקורס "פרקים במורפולוגיה עברית" באוניברסיטה הפתוחה. החוברת מסבירה בצורה נגישה מספר נושאים הנוגעים לתורת הצורות ולתורת ההגה, כגון: התעתיק הפונטי, חלקי הדיבר, סונוריות, ניתוח מורפולוגי, דרכי תצורה, מורפולוגיה של הכפלה ועוד.